زندگی زیباست...زیباییهای زندگی بسیار ساده اند...شاید به همین دلیل انها را گم میکنیم...گلهای کوچک گلدان..رقص شاخه های درختان در باد....جیک جیک گنجشکهای باغچه...خش خش برگهای روی زمین...تق تق قطره های باران روی پنجره و صدای خروسی که از خانه همسایه به گوش میرسد......

اینقدر نزدیک و انقدر ناپیدا !!

   + سپیده - ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱۳